Banner för SVEA 250x120

Start Tävlingar Klubbinfo & Karta Länkar Klubbdokument Kontaktpersoner Gästboken Foto & Film

Förteckning över klubbens styrelse och övriga kontaktpersoner.


Jönköpings Motorklubb Styrelse

Andreas Johansson

Ordförande

E-postadress andreas@tabergsakeri.com Telefon 070-7885200

Jan Halvarsson

 

Vice ordförande

E-postadress jan.halvarsson@telia.com Telefon 072-862 58 50

Michael Johansson

Sekreterare

E-postadress michael@elitservice.org  Telefon 0733-560900

Ann-Marie Nottemark

 

Kassör

E-postadress a_m.nottemark@hotmail.com Telefon

Elisabeth Bergström

 

Ledamot

E-postadress bettan.bergstrom@hotmail.com  Telefon 0701-581690

Erik Berggren

Suppleant

E-postadress cadde-60@hotmail.com  Telefon 0732-085719

Thony Bergström

Suppleant

E-postadress Thony.Bergstrom@yahoo.se  Telefon 0704-234261

 

Övriga utsedda kontaktpersoner/Förtroendevalda

 

Tävlingskommitté (ansvarig)

Thony Bergström

 

E-postadress Thony.Bergstrom@yahoo.se Telefon 0704-234261

Valberedning

Annica Bergström (Sammankallande)

Mattias Argus-Sahlqvist

Jimmy Bergström

 

E-postadress

 

 

Ungdomsansvarig

Johanna HulteniusTelefon      E-postadress johannahultenius@gmail.com

Revisorer

Roland Nottemark

Björn Faugstadmo

Gerd Forsblad-Krig

 

 

Telefon 036-91311

Telefon 036 - 12 71 91, 070 - 911 26 72, E-postadress faugstadmo@telia.com

E-post gerdfk@limpas.se

 

Bidragsansvarig

Stefan Argus

 

E-postadress stefan@jonkopingsmotorklubb.se Telefon 070-3289087

Seniorklubben

Lars Krig

 

 

Miljö

Erik Berggren

 

E-postadress cadde-90@hotmail.com  Telefon 0732-085719

Köksansvarig

Elisabeth Bergström

 

E-postadress bettan.bergstrom@hotmail.com  Telefon 0701-581690

Rally - Drivers Open

Magnus Robertsson

 
E-postadress magnus@biltransporten.se Telefon 0705-766 777
Folkrace

Thony Bergström

 

E-postadress Thony.Bergstrom@yahoo.se Telefon 0704-234261

Rallycross

Björn Faugstadmo


Telefon 036 - 12 71 91, 070 - 911 26 72, E-postadress faugstadmo@telia.com

Garage A6

Mikael Pettersson

 

Telefon 0707-320026, E-postadress brante69@hotmail.com

Webmaster

Stefan Argus

 

E-postadress stefan@jonkopingsmotorklubb.se